Savijanje i sečenje limova

Sečenje i savijanje limova

Sečenje limova se vrši na mehaničkim makazama radne dužine 3m. Sečemo limove do debljine od 5mm.

Profilisanje (savijanje) limova se vrši na numeričkoj CNC apkant presi od 80t, radne dužine 3m. Maksimalna debljina limova koji se savijaju je ograničena na 5mm.

U kombinaciji sa drugim uslugama koje pruža naša firma možete dobiti, osim polufarbikata, i kompletne proizvode tipa: kutije, tepsije, različiti tipovi kanala za klimatizaciju i hauba za odvođenje dima i pare, limarska kolena, reduciri i prelazi.

Presa